Wprowadzenie ograniczeń odnoszących się do poziomu hałasu w portach lotniczych Unii w ramach zrównoważonego podejścia cz.I hałasSprawozdawca A. Perello Rodriquez: Propozycja Komisji nie jest dobra, tworzy ona pustkę, która miałaby przeciwstawne skutki. Pewne poprawki powinny być przeanalizowane pod kątem prawnym. Nie ma to być propozycja zmieniająca obowiązującą dyrektywę dotyczącą hałasu. Ma to być rozporządzenie bądź dyrektywa o charakterze uzupełniającym i konkretyzującym w stosunku do tego co zostało określone w dyrektywie z 2002 r. Nie powinna ona zmieniać zapisów dotyczących pomiaru hałasu.

C. Klass: Trzeba zastanowić się czy ten dokument powinien być rozporządzeniem czy dyrektywą. Powinno być to rozporządzenie, ponieważ w ten sposób decyzje w nim zawarte będą szybciej wdrażane. Odnośnie hałasu z lotnictwa to jest to kwestia, która bardzo interesuje obywateli. Może być on mierzony w decybelach, ale trudno sprawdzić jakie skutki ma to dla ludzi. Linie lotnicze i operatorzy lotu zgadzają się, że kwestia ograniczenia hałasu jest istotna. Nie ma wątpliwości że najważniejsze są kwestie ochrony zdrowia i środowiska. Projekt ten zawiera w tym zakresie przejrzyste procedury. Ważnym celem jest aby ograniczyć skutki hałasu, ale trzeba brać pod uwagę władze lokalne. Powinno się analizować działania z ludnością lokalną. Komisja nie może mieć to ostatniego zdania bo ogranicza to uczestnictwo obywateli. Wiele już dokonano w przypadku indywidualnych linii lotniczych. Trzeba ustalić jak można wykorzystać przestrzeń powietrzną i zapewnić koordynacje pomiędzy różnymi liniami.

C. Davies w zastępstwie A. Zanoni: Głównym punktem jest strona zdrowotna obywateli. Musi być to systematyczny proces w oparciu o instrumenty kontrolne. Komisja słusznie w tym przypadku proponuje aby projekt ten był rozporządzeniem, ponieważ, jest to najpewniejsza podstawa prawna dla dalszych działań.

M. Yannakoudakis: Trzeba patrzeć na sprawę z punku widzenia zdrowia obywateli. Ważne jest wyważenie interesów przemysłu i obywateli w kwestii ochrony środowiska.