Wprowadzenie ograniczeń odnoszących się do poziomu hałasu w portach lotniczych Unii w ramach zrównoważonego podejścia cz.II hałasS. Wils: Ważniejsze od zysków jest zdrowie i środowisko. Projekt nie obniży poziomu hałasu na lotniskach. Działania te muszą być tak przeprowadzone aby uniknąć niepożądanych skutków dla zagrożenia bezpieczeństwa lotów. Specjalne terminale i pasy startowe dla lotów nocnych są złym pomysłem, trzeba pamiętać o ochronie zdrowia i dobrobytu obywateli. Lotniska powinny prowadzić konsultacje z zainteresowanymi stronami odnośnie obniżania poziomu hałasu. Największa uwaga powinna zostać poświęcona zrównoważeniu tej propozycji.

J. Foster: Powinna być to dyrektywa. Dzięki postępowi technologicznemu i skutecznej infrastrukturze trzeba starać się łagodzić negatywny wpływ na zdrowie człowieka niektórych czynników. Akty delegowane powinny być wykorzystywane tylko w przypadku zaktualizowań technicznych.

Przewodniczący M. Groote: Trzeba pamiętać, że w momencie, kiedy zakazuje się lotów nocnych, są one eksportowane poza granice Unii do krajów gdzie jest to dozwolone.

Komisja Europejska: Zdrowie i bezpieczeństwo obywateli jest najważniejsze, powinno połączyć się odpowiednie szczeble decyzyjne; lokalne, krajowe i europejskie, nawet międzynarodowe, jeśli jest to konieczne. Potrzeba zintegrować obawy dotyczące zdrowia i bezpieczeństwa w centralny proces, jednocześnie szanując procedury międzynarodowe. Projekt ten jest czymś w rodzaju „skrzynki narzędziowej” służącej do pomiaru poziomu hałasu. Nie powinno zabierać się kompetencji krajom członkowskim. To one określają swoje kompetencje i cele, na tej podstawie proponowany jest proces wg. którego powinno się postępować.

Sprawozdawca A. Perello Rodriquez: Nie pozostało zbyt wiele tematów do debaty. Trzeba osiągnąć jak najszersze globalne porozumienie.