Poziom hałasu pojazdów silnikowych cz.I hałasSprawozdawca M.Ouzky: Prezentowane przedłożenie Komisji w sprawie poziomu hałasu emitowanego przez samochody i odpowiedniego ich oznaczania należy uznać za satysfakcjonujące. Największy nacisk musi zostać położony na sprawę przejrzystości komunikatów dotyczących poziomu emisji hałasu przez pojazdy silnikowe.. Należy również odpowiednio klasyfikować powierzchnie dróg ze względu na ich poziom głośności. Sztuczny hałas to sprawa niestandardowa. Małe samochody, w przypadku gdy będą wykorzystywane jako auta rozwożące drobne produkty – nie powinny być objęte ustawą. Należy ograniczyć przenoszenie tzw. prawa mocy. Potrzeba także zmian technicznych, które przyniosą zmniejszenie poziomu hałasu.

S.Tatarella: Dokument sprawozdania jest spójny, pomimo trudności omawianych zagadnień. W pracach legislacyjnych zastosowano podejście zintegrowane – bez koncentracji na silnikach, autach i motocyklach. Należy zauważyć, że wszystkie te aspekty łączy działanie człowieka oraz infrastruktura. Komisja powinna wziąć również pod uwagę problem jakości dróg, tak aby były one lepszej jakości (w szczególności drogi szybkiego ruchu). Potrzeba także zwrócić uwagę na bardzo szybkie auta, które wychodzą w krótkich seriach – dla nich powinna znaleźć się osobna rubryka w tabeli klasyfikacji poziomu hałasu. Etykietowanie jest procedurą pożyteczną dla konsumenta, ale wiąże się z koniecznością przygotowania odrębnego rozporządzenia. Zbyt daleko idące akty prawne mogą powodować liczne obostrzenia np. w postaci zakazu wjazdu samochodów do centrów dużych miast. Zmniejszenie w pojeździe emisji CO2 automatycznie prowadzi do podnoszenia poziomu hałasu silnika. Powstaje negatywna zależność, gdzie pożyteczne zmiany dla środowiska, przyczyniają się do powstania innych, mniej korzystnych skutków. Należy jednak pracować nad tym dalej, ponieważ te dwie prawidłowości nie mogą się wzajemnie wykluczać.

J.A.Markies: Omawiane sprawozdanie nie powinno zakończyć prac nad ograniczaniem hałasu emitowanego przez pojazdy silnikowe. Zbyt mało mówi się o zarządzaniu ruchem drogowym. Trzeba respektować przepisy, które powinny być bardziej drastyczne. Aby osiągnąć cel końcowy, istnieje potrzeba wyznaczenia celów pośrednich. W zakresie etykietowania i testów samochodów prezentowane przepisy wymagają większego uszczegółowienia. Nie do końca jest też jasne umiejscowienie w systemie pojazdów o napędzie elektrycznym.