Poziom hałasu pojazdów silnikowych cz.IV hałasT.Manders: Blisko 75% samochodów dopuszczonych do użytku na terenie Wspólnoty, spełnia wszystkie kryteria klasyfikacyjne w kontekście omawianego aktu legislacyjnego. Prezentowane przepisy będą promować innowacyjność, co może przyczynić się do powstania w Europie nowych miejsc pracy. Warto się postarać, aby branża samochodowa skorzystała najbardziej na zmianach norm w zakresie poziomu hałasu. Dobre prawo sprawi, że przemysł motoryzacyjny natychmiast rozpocznie prace, nad dostosowaniem produkcji do nowych wymagań..

V.Prodi: Emisja hałasu zależy przede wszystkim od tego, w jaki sposób dany samochód jest używany. Istnieje potrzeba wprowadzenia nowych limitów prędkości. Hałas zależy nie tylko od rodzaju pojazdów, ale również od infrastruktury drogowej. Należy zastanowić się nad lepszymi barierami dźwiękochłonnymi. Początkowo należy zacząć od analizy hałasu motocykli i motorowerów. Dla samochodów takie warunki już istnieją. Najlepszym rozwiązaniem będzie obniżenie ich mocy.

Komisja Europejska: Potrzebne jest zastosowanie podejścia zintegrowanego, gdyż wszystkie akty prawne muszą być spójne. Warto stosować różne metody badawcze i zaostrzyć kryteria dokonywania pomiarów.

Sprawozdawca M.Ouzky: Motocykle generują hałas i dlatego muszą być ujęte w przepisach. Wszystkie propozycje wysunięte w czasie debaty są słuszne. Potrzeba, aby pojazdy ciężarowe były uwzględnione w specjalnym punkcie. Wszystkie ustalone normy powinny się wzajemnie uzupełniać. Zmniejszenie emisji CO2 powoduje zwiększenie poziomu hałasu, dlatego też trzeba zwrócić uwagę, aby różne dyrektywy wzajemnie się nie wykluczały. Kolej także generuje hałas, ale w tym przypadku konieczne jest przeprowadzenie badań, w jakim zakresie oddziaływuje to negatywnie na ludzkie zdrowie.