Poziom hałasu pojazdów silnikowych cz.III hałasA.Weisgerber: Praca nad raportem przebiegła bardzo intensywnie. Ważne jest by ograniczyć hałas w jak największym zakresie. Potrzebne są cele długoterminowe. Na tak wstępnym etapie konsumenci powinni zachować dystans w stosunku do prezentowanych zmian. Ponieważ dla niektórych klas pojazdów nie ma wyznaczonych kategorii pomiaru hałasu, część przepisów będzie wymagała dalszego dopracowania.

R.Seeber: Trzeba zastanowić się w jaki sposób redukcja hałasu wpłynie na gospodarkę. Wszyscy powinni być zgodni, że ochrona zdrowia jest w tym przypadku kwestią priorytetową. Do problemu należy podejść wieloaspektowo, gdyż o poziomie hałasu decyduje nie tylko rodzaj zastosowanego silnika, ale również rodzaj opon i charakter nawierzchni.

K.H.Florenz: Chociaż przemysł samochodowy zrobił już wiele w kontekście ograniczenia poziomu hałasu emitowanego przez samochody, to do osiągnięcia zadowalających rezultatów jest wciąż jeszcze daleko.

Motoryzacja - źródłem hałasu

Motoryzacja – źródłem hałasu

Problem ten powinien być postrzegany globalnie, ponieważ będzie miał w niedalekiej przyszłości fundamentalne znaczenie dla gospodarki.

M.Callanan: Istnieje potrzeba wprowadzenia specjalnej klasyfikacji poziomu hałasu. Warto także uznać rolę innowacji w tym procesie.

J.Pargneux: Choć osiągnięto pewien kompromis, należy zastosować zintegrowane podejście w postrzeganiu ogólnego ruchu pojazdów oraz sposobów klasyfikowania samochodów hybrydowych. W przypadku progów poziomu hałasu, zaproponowany konsensus jest wyważony.