Poziom hałasu pojazdów silnikowych cz.II hałasH.Krahmer: Prezentowana dyrektywa jest wciąż niekompletna. Niektóre poprawki złożone do sprawozdania mają zbyt restrykcyjny charakter. Nie ma miejsca na wyjątki, ponieważ system musi dobrze funkcjonować a oznakowywanie pojazdów powinno być korzystne dla konsumentów. Nie ma sensu przygotowywać oddzielnych przepisów do różnych typów rozporządzeń. Każda zmiana musi być dobrze uzasadniona.

K.Sadurskis: Propozycje sprawozdawcy idą w dobrym kierunku, jednak harmonogram ich wprowadzania budzi duże wątpliwości. Ponieważ hałas jest problemem środowiskowym, to korzyści z jego obniżenia będą ogromne. Należy skupić się na czynnikach go wywołujących, takich jak zastosowane opony oraz charakter nawierzchni. Odpowiedzialność za obniżenie hałasu powinna zostać ściśle zdefiniowana.

S.Wils: Natężenie hałasu wzrasta, gdyż ciągle zwiększa się natężenie ruchu drogowego, co z kolei powoduje kłopoty ze zdrowiem. Nawet minimalne jego zmniejszenie jest korzystne dla życia człowieka. Nie można poddawać się presji producentów. Należy skoncentrować się na samochodach ciężarowych. Nawierzchnia ma również duże znaczenie w ograniczaniu poziomu hałasu.

O.Rossi: Potrzeba wspólnego stanowiska Parlamentu w zakresie oznakowywania pojazdów pod względem poziomu emitowanego hałasu. Należy również patrzeć na czynniki ekonomiczne. Zbyt niski poziomu hałasu może przyczynić się do utraty miejsc pracy w skutek np. braku zysków zakładów produkujących samochody.