Poziom dźwięku pojazdów silnikowych cz.I hałasSprawozdawca M.Ouzky: Warto by rozszerzyć propozycje KE tak, aby stymulować poziom sprzedaży cichych pojazdów. Hałas nie jest tylko kwestią odgłosów silnika. Dochodzi do tego hałas areodynamiczy i styl jazdy kierowców. Ważny jest też zarząd transportem, który kieruje poza obszary miejskie głośne i duże pojazdy. Hałas z toczenia opon – tu kluczowa jest nawierzchnia dróg. Można wprowadzić klasyfikację powierzchni dróg, która umożliwiłaby państwom monitorowanie jakości dróg w celu zmniejszenie hałasu. Celem zaproponowanych przepisów jest ujednolicenie wymogów technicznych. Proponuje się wprowadzenie nowej kategorii pojazdów, etapu czwartego. Ustalenie wartości granicznych i terminów, w których wartości te obowiązują dla poszczególnych kategorii pojazdów jest ważne i powinno zostać określone przez współsprawozdawców. Proponuje się, żeby w przyszłości wszystkie zmiany tego dokumentu były wprowadzane w zwykłej procedurze legislacyjnej. Należałoby też wykreślić poprawkę 19 dotyczącej przepisów o bieżniku opon.

S.Tatarella : Powinniśmy mieć podejście horyzontalne do tego problemu. Poparcie dla koncepcji nowej kategorii tzw. małych samochodów. Przypada na nie 0,03 % produkcji i potrzebują one swojej kategorii. Zastrzeżenia do etykietowania, mogą być pomocne, ale może nastąpić pomieszanie pojęć między wewnętrznym hałasem doświadczanym przez kierowców i hałasem zewnętrznym. Potrzeba szybszej procedury w przypadku wielu pojazdów. Warto podkreślić, że obudowa silnika w zależności od budowy może prowadzić do mniejszych lub większych emisji.