Poziom dźwięku pojazdów silnikowych cz.III hałasC.Schlyter: - jeżeli uda się zredukować poziom hałasu to będzie można rozbudowywać infrastrukturę w miastach. Jeżeli hałas będzie na tym samym poziomie, to będzie coraz mniej obszarów bliskich obywatelowi z powodu hałasu. Ta inwestycja zwróci się w lepszym wykorzystaniu powierzchni miejskiej.

A.Weisgerber: Ważne jest, żeby pojazdy były cichsze z punktu widzenia zdrowia publicznego. Powinno być wiadomo czy samochód jest cichy czy nie. to jest ważne np. w Holandii. Nie wszystkie rozwiązania muszą znaleźć się w tej dyrektywie. Szczegóły mogą być ustalone później. Jeżeli chodzi o nowe klasyfikacje pojazdów, propozycja KE jest przestarzała. Mogą być różne terminy dla samochodów osobowych i ciężarowych.

Przedstawiciel Komisji ECON: Popiera się wniosek KE, aby obniżyć poziom hałasu i nową metodę testowania. Jednocześnie trzeba wskazać, że podejście nie było wystarczająco zintegrowane. Nie można zapominać o tym, że i tak nie wpłynie to na poziom hałasu pochodzący z opon. Klasy KE pochodzą z lat 80, poza tym powstaje problem z samochodami sportowymi. Wymagane są duże zmiany strukturalne, więc w opinii wnioskowany jest przegląd harmonogramu.

Przedstawiciel Komisji TRAN: Podejście zintegrowane byłoby wydajniejsze, ale trzeba pamiętać, że te przepisy będą wprowadzone po przepisach o etykietowaniu opon. W połowie 2012 r. będą nowe ograniczenia dla opon i będzie etykietowanie dotyczące wydajności energetycznej.

R.Morkunaite-Mikuleniene : Należy wziąć pod uwagę również używane samochody.

Sprawozdawca: Chyba jest jasne, że np. minibusy będą miały inne normy do spełnienia niż np. samochody sportowe. Trzeba patrzeć daleko w przyszłość. Trzeba spróbować nadać kierunek branży. Jeżeli chodzi o samochody elektryczne, to może w innych komisjach byłyby te kwestie potraktowane. Można poczynić oszczędności w obiektach miejskich, gdybyśmy mogli uniknąć tak wielkiego natężenia ruchu