Poziom dźwięku pojazdów silnikowych cz.II hałasJ.M.Merkies : Hałas to jeden z najbardziej szkodliwych czynników. Hałas ma wpływ na życie ludzkie, na choroby, dlatego potrzeba wszechstronnego podejścia. Czy komisja ma przyjąć dyrektywę ogólną na temat hałasu czy która będzie odnosiła się jedynie do hałasu z samochodów. Sprawozdawca rozwodnił propozycję. KE miała rozsądny wniosek. 65% pojazdów już wypełnia te normy, które są przewidziane we wniosku, więc dlaczego je obniżać. Oznakowania powinny dotyczyć nie tylko emisji CO2 ale też poziomu hałasu.

H.Krahmer : KE proponuje klasyfikację pojazdów, która jest przestarzała. Trzeba stanowić prawo, które jest spójne z przepisami na rynku europejskim. Może nie warto wpisywać przepisów, które będą mogły obowiązywać dopiero za ok. 15 lat. Przepisy powinny uwzględniać również kwestie homologacji nie tylko infrastruktury. Czy etykieta z poziomem hałasu jest absolutnie niezbędna dla konsumenta? Minimalny poziom hałasu z pojazdów napędzanych silnikiem elektrycznym to kwestie ruchu drogowego i nie powinien znaleźć się w tej dyrektywie.

S.Hassi : Sprawozdawca obniża poziomy, które proponuje KE. Nie widać jednak powodu, dlaczego by nie forsować bardziej ambitnych propozycji niż KE. Potrzebujemy standardów długoterminowych – żeby konsumenci wiedzieli, czego mogą się spodziewać. W poprawce 22 – sprawozdawca dodaje jeden poziom, ale nie wiadomo, co chce przez to osiągnąć.