Kompleksowa strategia zarządzania hałasem cz.I hałasDepartament do spraw politycznych: Głównym źródłem hałasu jest transport, oprócz tego przemysł, prace budowlane oraz inne źródła tak jak bary, sąsiedzi oraz źródła wewnętrzne. Część danych na temat hałasu z udziałem transportu wynikają ze sprawozdawczości na temat środowiska (wykresy pokazywane w trakcie posiedzenia Komisji). Posiadamy informacje z 2008 roku, gdzie mowa jest o tym, że 55 % ludzi zamieszkująca obszary miejskie, narażona jest na hałas większy niż 55 decybeli. Znacznie niższe są wskaźniki hałasu generowanego przez koleje, lotniska a nawet ośrodki przemysłowe. Głównym skutkiem hałasu jest zakłócenie snu a później zdenerwowanie, niezadowolenie. Dane WHO z 2011 roku mówią nam o skorygowanym czasie życia (ile lat życia osoba utraciła w związku z ekspozycją na hałas- metoda referencyjna). Dzieci cierpią na skutek zaburzeń funkcji kognitywnych, osoby starsze cierpią na choroby niedokrwienne serca. W dokumencie z 2011 roku WHO zaznaczone jest, że jedna na trzy osoby w Europie zachodniej cierpi codziennie na zdenerwowanie spowodowane hałasem a jedna na pięć cierpi na zakłócenia snu ze względu na hałas. To oznacza, że ruch kołowy powoduje ogromną utratę lat w zdrowiu. Wyniki badań eurobarometru pokazują nam, że mniej więcej 44% Europejczyków uważa, że hałas wpływa w stopniu negatywnym na życie człowieka.

Urządzenia wywołujące hałas

Urządzenia wywołujące hałas

Aktualne ramy regulacyjne Unii Europejskiej, czyli dyrektywa o hałasie z 2002 roku, powinny wpływać na mniejszy hałas odczuwalny. W 2011 roku komisja opublikowała raport wdrożenia dyrektywy i uruchomiła proces gromadzenia informacji. Powstało wiele map hałasu. Dyrektywa skutecznie zwiększyła świadomość w kierunku problemu hałasu. Skuteczność dyrektywy niestety jest niewielka, jeśli chodzi o zmniejszenia odsetki mieszkańców Europy, którzy cierpią na skutek problemu hałasu. Przyjęto niedawno wspólną metodykę ocenę hałasu w Unii Europejskiej, co ma doprowadzić do przeglądu aneksu drugiego do dyrektywy. Uruchomiono system, który ułatwia sprawozdawczość. Z punktu widzenia technicznego najkosztowniejszą strategią jest redukcja emisji źródła hałasu jednakże z punktu widzenia praktycznego potrzeba nam połączenia tej strategii ze strategią redukcji hałasu w punkcie jej odczuwania przez ludzi. Należy postawić na synergię między tymi dwoma strategiami.